கல்வித்தகுதி       -   SSLC PASS

வயது வரம்பு

 

 

 

 

 

 

 

 

பதவிகள்

 • Peon

 • Dafatry

 • Junior Gestetner Operator

 • Etc….

 

மாத சம்பளம்       - ரூ.5200 - 20200

 

தேர்வு நிலைகள்

1. எழுத்து தேர்வு – I (கொள்குறி வகை/ OBJECTIVE TYPE )

2. எழுத்து தேர்வு – II ( Descriptive Type)

3. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

 1. எழுத்து தேர்வு (கொள்குறி வகை/ OBJECTIVE TYPE )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்பு 

 • ஒவ்வொரு சரியான கேள்விகளுக்கும் 1 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்

 • ஒவ்வொரு  தவறான கேள்விகளுக்கு 0.25 மதிப்பெண் குறைக்கப்படும்

 • Exam Language – English / Hindi

 

2. எழுத்து தேர்வு – II ( Descriptive Type)

 

 • Exam Language – English /  Assamese / Bengali / Bodo / Dogri  / Gujarati / Hindi / Kannada / Kashmiri / Konkani / Maithili / Malayalam / Manipuri / Marathi / Nepali / Oriya / Punjabi / Sanskrit / Sindhi / TAMIL / Telugu / Urdu

 • இது தகுதி பெறும் தேர்வு மட்டுமே. இதில் தகுதி பெற்ற பின் எழுத்து தேர்வு I-ல் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்படுவர்.

 

 

3. எழுத்து தேர்வு – II முடிந்ததும் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்படும்.

Multi Tasking Service

Contact Us: aakkannetworks@gmail.com / Tamilnadu,India

 • YouTube
 • 281769
 • Logopit_1595357746427
 • Logopit_1596303691941
 • unnamed (1)
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

Copyright © 2019-21 aakkannetworks.com

All Rights Reserved